Младежка организация за европейска Силистра

Мисия на неправителствената организация

- модернизиране и благоустрояване на град Силистра;  
- подпомагане и стимулиране на сътрудничеството между местни власти, бизнеса и неправителствени организации;  
- развиване и утвърждаване на националните и европейски ценности и осигуряване условия за оптимална активност на гражданите.

Цели на организацията

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info