КОНТАКТИ

Област:
Силистра

Град:
Айдемир

Пощенски код:
7538

Адрес:
ул. "София" 88

Мобилен телефон:

Телефон:
0888120006

Ел.поща:
kyosevbg@gmail.com

Интернет страница:
http://yoes.ngobg.info

Факс:

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info